ระลึกถึงผู้ที่เราสูญเสียในปีนี้


อุตสาหกรรมยานยนต์สูญเสียดาราที่มีชื่อเสียงไปหลายคนในปีนี้ พร้อมกับเสียงและใบหน้าที่มีอิทธิพลจากหลายทศวรรษที่ผ่านมาSource link

chris fairhurst

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

56 - 5 =