เมืองเล็กๆ ในมิชิแกนแห่งนี้สามารถรองรับโรงงานผลิตแบตเตอรี่ EV ขนาดใหญ่ได้หรือไม่


บางคนสงสัยว่าเมืองประมาณ 8,000 คนมีพนักงานยานยนต์สำเร็จรูปเพื่อรองรับโรงงานที่คาดว่าจะจ้างงานได้ถึง 2,350 คนหรือไม่Source link

chris fairhurst

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 26 =