UAW จับตาโรงงาน Belvidere ขณะวางแผนการเจรจาที่จะเกิดขึ้น


Shawn Fain กล่าวว่า “ทุกอย่างอยู่บนโต๊ะ” ในการเจรจาสัญญาในปลายปีนี้ เนื่องจากสหภาพแรงงานวางแผนที่จะต่อสู้เพื่อค่าจ้างที่สูงขึ้นและผลประโยชน์ที่ดีกว่าSource link

chris fairhurst

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 - 1 =