การประชุมสตรีชั้นนำของข่าวยานยนต์: วัตถุประสงค์และผลกระทบ


ข่าวยานยนต์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการด้านบรรณาธิการ Chrissy Taylor เป็นผู้ดูแลการอภิปรายเกี่ยวกับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกันกับ Lia Theodosiou-Pisanelli รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และการดำเนินงานของพันธมิตรของ Aurora Innovation; Chandra Vasser รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความหลากหลาย ความเสมอภาค และการรวมกิจการของ Nissan Americas; และ Cheryl Thompson ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Center for Automotive Diversity, Inclusion & AdvancementSource link

chris fairhurst

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 89 =